Megrendülten tudatjuk, hogy 2022. július 11-én, életének 74. évében váratlanul elhunyt egykori kollégánk, Szabó István Attila.

Szabó István Attila

 
Szabó István pályája elején a Híradástechnikai Ipari Kutatóintézetben dolgozott néhány évet, majd 1977-től 2013-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig előbb a KFKI-nak, később az MTA KFKI Részecske-és Magfizikai Kutatóintézetének, végül pedig a Wigner FK Részecske-és Magfizikai Intézetnek volt munkatársa. A KFKI-ban az MT-1 tokamaknál kezdett, később — a 80-as évek elején — átkerült a Gyorsítóberendezések Osztályára, ahol villamosmérnökként az EG-2R gyorsító mellett végezte munkáját.

Igen lelkiismeretesen vett részt a berendezés fejlesztésében, fenntartásában és üzemeltetésében. A gyorsítót üzemeltető csapat tagjaként tevékenyen járult hozzá a berendezést használó kutatók kísérleti eredményeihez is. Tudását előszeretettel osztotta meg munkatársaival.
Szabó István távozásával nemcsak egy kitűnő szakembert, de egy igazi személyes jó barátot is elvesztettünk, akivel nem csak szakmáról lehetett eszmét cserélni.

Nyugodjék békében; emlékét megőrizzük.

Szabó István Attila hamvasztás utáni búcsúztatására 2022. július 28-án 11 órakor Fóton, a Kisalagi Temetőben kerül sor.

(A megemlékezést írta: Szilágyi Edit, a Wigner FK Nukleáris Anyagtudományi Osztály vezetője)