Fájó szívvel tudatjuk, hogy elhunyt Pálla Gabriella, a fizikai tudomány doktora, MTA Fizikai Fődíjas, a Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézetének professzor emeritája, fiatal kutatógenerációk elhivatott oktatója és nevelője.

Pálla Gabriella


Pálla Gabriella 1958-ban szerzett fizikus oklevelet. Diplomamunkáját még a Simonyi Károly vezette Atomfizikai Osztályon kezdte a KFKI-ban gyors neutronokkal keltett magreakciókat vizsgálva. A Magfizikai Laboratóriumban a direkt szórás problémáival foglalkozott. A hetvenes években Humboldt-ösztöndíjjal a Hamburgi Egyetemen ciklotronjánál, utána több évig Jülichben kutatott.

Kutatási területe az alacsonyenergiás direkt magreakciók, később a nagyenergiás mag-mag ütközésekben az erősen kölcsönható maganyag kísérleti vizsgálata, a kvark-gluon plazma keresése voltak. 1972-ben a "Neutronok rugalmas szórásának vizsgálata nehéz magokon" című értekezésével szerezte meg a fizikai tudomány kandidátusa fokozatot, 1987-ben a "Direkt reakciók és az atommagok kollektív tulajdonságai" című értekezésével lett a fizikai tudomány doktora. Meghatározó szerepet játszott a magyar csoport vezetésében a CERN NA49 kísérletében, a repülésiidő-fal megépítésében, majd ott volt a magyar ALICE csoport megalakításánál is.

Emlékét megőrizzük.