Kalmárné Csajbók Viktória sikeresen megvédte "Ultrarövid lézerimpulzusok kölcsönhatása dielektrikumközegekkel" című PhD munkáját a Pécsi Tudományegyetemen. Témavezetője Dombi Péter (SZFI).