Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Király Péter, a Wigner FK nyugalmazott munkatársa hosszas, türelemmel viselt betegség után, életének 84. évében, 2023. május 29-én elhunyt.

Király Péter

 

Pályája kezdetén KFKI Matematikai Főosztályán, majd Jánossy Lajos professzor saját elméleti csoportjában dolgozott. Az 1970-es évek közepén az angliai Durhamben, Sir Arnold Wolfendale professzornál dolgozott egy évig, az együttműködésből több jelentős publikáció született. 1988-tól a KFKI RMKI (a későbbi Wigner FK) űrfizikai csoportjához csatlakozott. Itt elsősorban galaktikus eredetű nagyenergiájú kozmikus sugárzással, annak irányeloszlásával foglalkozott, de részt vett az űrszondákon végzett mérések interpretációjában is. (Tanulmányozta például a Mars környezetében terjedő elektronokat és ionokat a Phobos-2 űrmisszió adatai alapján, illetve az energikus ionok viselkedését a Helioszféra határán a Voyager űrszondák méréseinek felhasználásával.)

Két alkalommal is a vezetője volt az International Space Science Institute (Bern, Svájc) international team-jének (1997: „Search for the origin of quiet-time particle fluxes in the inner heliosphere”, 2005-07: „Solar/heliospheric sources of suprathermal/energetic particles throughout the solar cycle”). A kétévente rendezett Nemzetközi Kozmikus Sugárzási Konferenciák rendszeres szervezője, előadója volt.

Rendkívül széles körű tudással rendelkezett az asztrofizika területén, ennek köszönhetően beválasztották a NASA pályázatokat értékelő paneljébe. Kutatásokat végzett az Eötvös kísérlet újraértelmezésére. Széles körű és alapos kutatómunkán alapuló tudománytörténeti esszéket is írt, amelyek bepillantást engednek a modern kori fizikatörténet néhány érdekes mozzanatába. Részt vett a kutatói utánpótlás nevelésben, tudását mindig jó szívvel osztotta meg minden érdeklődővel.

gyaszjelentes