Kollarics Sándor, a Szerkezetkutató Laboratórium munkatársa, 100%-os eredménnyel megvédte PhD dolgozatát. Témavezetője Simon Ferenc (BME, HUN-REN Wigner FK). Ezúton is gratulálunk!