A 2015-ös Téridő, 2017-es Mechanika a téridőn, 2019-es Elektrodinamika a téridőn és 2022-es Kvantummechanika a téridőn iskolák folytatásaként idén ismét nyári iskola, ismét a téridőről.

Miért érdekes ez? Fizikusoknak és mérnököknek elsősorban azért, mert el tudnak merülni a számolások mögött rejlő struktúrában, ami összeköti a nemrelativisztikus gondolkodást a relativisztikussal. Matematikusoknak azért, mert egy érdekes fizikai jelenségkör első elvekből levezetett matematikai modelljét ismerhetik meg.

Időpont: 2024.07.15–21. (hétfő–vasárnap)

áá

 

Helyszín: Répáshuta, Erdei Iskola

Előadók: Matolcsi Tamás; Dávid Gyula, Fülöp Tamás, László András, Szabó Áron, Szalay Szilárd, Ván Péter

Program: délelőtt és délután kétszer 90 perc előadás, este kínpad (keresztkérdések az előadóknak és feladatmegoldások); kirándulás, fakultatív reggeli sport.

Tematika:

I. Valóság és matematikai modell

 • Intuitív fogalmak és hallgatólagos megállapodások.
 • „A tehetetlenségi rendszerek (mik?) tökéletesen ekvivalensek (hogyan?)
 • a természet leírásának (minek?) szempontjából”??
 • Lehet párhuzamos egy egyenes és egy görbe?
 • Hogy magyarázod meg egy kézenként két ujjú, nyolckezű marslakónak,  mi a jobb-sodrás?
 • Miért áll, ami mozog?
 • A teknős gyorsabb, mint Achilleusz!
 • Amikor kinéztem az ablakon, épp akkor ütközött össze két kocsi az utcán.
 • A koordináták erdejétől nem látni a téridő fáját.

II. Lapos téridőmodellek

 • Alapvető tapasztalatok
 • Izomorfizmusok, szimmetriák
 • Abszolút sebességek, világvonalak
 • Megfigyelők, szinkronizációk, vonatkoztatási rendszerek, ekvivalencia

III. A nemrelativiszikus téridőmodell

 • A bakter és a kalauz órája
 • Transzformáció az nem transzformációs szabály
 • Abszolút Newton-egyenlet
 • Abszolút Maxwell-egyenletek: az éter és a téridő-vektorok duálisának kapcsolata

III. A speciális relativisztikus téridőmodell

 • A bakter és a kalauz lámpája
 • Standard szinkronizáció
 • Transzformáció, az nem transzformációs szabály
 • Abszolút Newton-egyenlet
 • Tömeg és energia ekvivalenciája?
 • Abszolút Maxwell-egyenletek: a nincs éter és a téridő-vektorok duálisának kapcsolata
 • Nem-standard szinkronizáció: időkontrakció és hosszdilatáció
 • Határátmenet a relativisztikus téridomodellről a nemrelativisztikusra?

IV. Általános relativisztikus téridőmodellek

 • Einstein liftje és az ekvivalencia elve?
 • Görbült a téridő?
 • A Schwartzschild-sugár háromszor akkora! Dehogy, csak a fele! Ugyan már, nincs is!
 • Nagy-e a bumm?

 

Előismeretek: elsőéves egyetemi matematika (fizika-, matematika- vagy mérnökszakokon): lineáris algebra és analízis. A szükséges további matematikai fogalmakat az előadásokon bevezetjük.

Költségek: május 1-ig kedvezményesen 40e Ft, utána 50e Ft. 

Költség tartalmazza:

 • szállás 6 éjszakára,
 • étkezés (várhatóan 6 napon 2 meleg + 1 hideg étkezés,  mosogatásban-beszerzésben közreműködést kérünk),
 • szakmai program és háttéranyagok (nyomtatott és pdf).

Jelentkezés: itt, Fizetés átutalással. A nevet kérjük feltüntetni a fizetéskor. Kérjük mindenki regisztráljon!

Számlaszám: HUN-REN Wigner FK
Magyar Államkincstár 10032000-01731134-00000000

Az iskola honlapja: indico.kfki.hu/event/terido2024

Szervező szervezetek: HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont, ETTE