Információs oldalSzipőcs Gergely Benedek

műszaki asszisztens

Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály
Femtoszekundumos Lézerek a Nemlineáris 3D Mikroszkópiában Kutatócsoport

Kapcsolat

Munkahely: KFKI Telephely
6. épület 143 szoba
Email: szipocs.gergely@wigner.hu
Telefon: +36 1 392 2582
+36 1 392 2222 / 3714