Információs oldalVáczi Tamás Attila

geológus, Ph.D., tudományos munkatárs

Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály
Nanoszerkezetek és Alkalmazott Spektroszkópia Kutatócsoport

Kapcsolat

Munkahely: KFKI Telephely
1. épület 22,28A szoba
Email: vaczi.tamas@wigner.hu
Telefon: +36 1 392 2626
+36 1 392 2222 / 3658