Komplex plazmák

Kapcsolattartó: Hartmann Péter

Elektromosan töltött, erősen kölcsönható, poros plazma egyréteg gyors hűtése valósult meg, amely folyadék fázisból szilárd fázisba történő túlhűtést eredményezett. Gyors részecske video sebességméréssel vizsgálták a kristályszemcse növekedés folyamat részleteit két-dimenziós Yukawa rendszerekben. A folyamat kezdetén a rendeződés gyors, amely a részecskék lokális egyensúlyi helyeinek irányába történő ballisztikus mozgásának következménye. Ezt követően a formálódó kirstályszemcsék kollektív átrendeződése dominálj a kristálynövekedést, amely az előbbinél lassabb folyamat. Részecske szintű molekuladinamikai szimulációk segítségével tanulmányozták két-dimenziós dipólus, mágnesezett Yukawa, valamint három-dimenziós Yukawa rendszerket. Erős mágneses térben magas harmonikus Bernstein módusok jelentek meg a sík Yukawa rendszerek áramfluktuációs spektrumaiban, bár a frekvenciák a rendszerre jellemző erős korrelációk miatt eltolódtak.

komplex plazma kísérleti berendezés

Komplex (poros) plazma kísérleti berendezés az SZFKI-ban.