UHV chamber for cold atom experiment
Osztály
Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály

Csoportvezető: Domokos Péter

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

A csoport tudományos kutatásainak fókuszában a rezonátoros kvantumelektrodinamika és az ultrahideg atomok állnak. A fény-anyag kölcsönhatást vizsgáljuk külső mezőkkel kontrollált, nyílt kvantumrendszerben, amelyben van disszipáció, és a kvantummechanikai mérés visszahatása is lényeges. 

2016-ban az elméleti kutatások mellett elkezdtünk egy kvantumoptikai laboratóriumot felépíteni. A laboratóriumot 2017-2021 között a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Nemzeti Kiválóság Programjának Kvantumtechnológia Alprogramjának keretében, a HunQuTech konzorcium tagjaként tudtuk fejleszteni. 2020 óta részt veszünk a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium munkájában. 

A kísérleti kutatásunk atomi alapú kvantumtechnológiai alkalmazások megvalósítását célozza. Egy általános atom-foton interfészt fejlesztünk, amelyben akár kis számú atomot, akár atomok Bose-Einstein kondenzátumát lehet optikai rezonátorba zárt sugárzási mezőhöz csatolni és a fény illetve atomok között kvantuminformációt közvetíteni. Az atomi állapotokban a kvantuminformáció hosszú ideig tárolható, ez a rendszer a jelenleg ismert legjobb "kvantummemória". A kvantumalkalmazások felé vezető úton, felfedeztünk nemrégiben egy elsőrendű fázisátalakulást atomokkal, amelyek egy optikai rezonátor egy kiválasztott módusához kollektív erős csatolással kapcsolódnak. 

Kollaborációk

  • CRYST^3 : Innovative prototype for trapping and cooling atoms based on Hollow Core Fibers (EU H2020 FET-Open) 
  • MOCA : Integrated microwave to optical conversion on a superconducting atom chip (EU COFUND Quantera)