UHV chamber for cold atom experiment
Osztály
Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály

Csoportvezető: Domokos Péter

Csoport weboldala: optics.szfki.kfki.hu

A csoport tudományos kutatásainak fókuszában a rezonátoros kvantumelektrodinamika és az ultrahideg atomok állnak. A fény-anyag kölcsönhatást vizsgáljuk abban a végső határesetben, amikor mindkét komponens dinamikailag változó kvantumrendszer.

A csoport részt vesz a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 2017-ben indult Nemzeti Kiválóság Programjának Kvantumtechnológia Alprogramjában nyertes konzorcium munkájában. A  HunQuTech Projekt keretében atomi alapú kvantumtechnológiai alkalmazásokat terveznek megvalósítani. A fejlesztés egyik célja egy atom-foton interfész megvalósítása, amelyben akár kis számú atomot, akár atomok Bose-Einstein kondenzátumát lehet optikai rezonátorba zárt sugárzási mezőhöz csatolni és a fotonokban illetve atomokban kódolt kvantuminformációt közvetíteni. Az atomi állapotokban a kvantuminformáció hosszú ideig tárolható, ez a rendszer a jelenleg ismert legjobb "kvantummemória". A másik cél a minden szabadsági fokban a termikus zajtól megszabadított kondenzátum felhasználása anyaghullám interferencián alapuló nagyon pontos mérésekben. Az elméleti kutatásban az ultrahideg atomokkal előforduló  kritikus jelenségekkel és fázisátalakulásokkal foglalkoznak a kvantummechanikai soktestprobléma módszereinek felhasználásával.