Név Egyetem Témavezető Cím Eredmény Szekció
Maróti János Endre BME Vasúth Mátyás Gravitációs hullámok előrejelzése   Elméleti asztofizika és asztodinamika
Szanyi István ELTE Csörgő Tamás A rugalmas proton-proton szórás tanulmányozása LHC energiákon egy kibővített Bialas-Bzdak modell felhasználásával Különdíj Elméleti részecske és kvantumfizika
Szigeti Balázs Endre ELTE Varga-Kőfaragó Mónika A kvark-gluon plazma vizsgálata szögkorrelációs mérésekkel   Kísérleti nehézion és részecskefizika
Pórfy Barnabás ELTE Csanád Máté, László András Lévy típusú Bose-Einstein korrelációk mérése az NA61/SHINE kísérletnél 2. Kísérleti nehézion és részecskefizika
Nagy Dániel, Szakály Marcell ELTE, Oxford University Asbóth János Károly Gyűrű mozgása forgatott vízszintes rúdon Különdíj Klasszikus fizikai problémák
Hadobás János BME Dunai Dániel Fúziós plazmafizika kísérletekben használt lavina-fotodióda detektorok optimalizálása Zsűri dicséret Optika
Horváth Benedek ELTE Derzsi Aranka Az elektron-elektróda kölcsönhatás szerepe alacsony nyomású rádiófrekvenciás gázkisülésekben 3. Statisztikus és Plazmafizika
Boguszlavszkij Gergely BME Asztalos Örs, Pokol Gergő Atomnyaláb-emissziós mérés megvalósíthatósága az ITER tokamak diagnosztikai nyalábján Zsűri dicséret Statisztikus és Plazmafizika
Bugár Dávid ELTE Kiss Tamás (SZFI) Diszkrét idejű kvantumos bolyongás Möbius szalagon 3. Elméleti részecske és kvantumfizika
Takátsy János ELTE Kovács Péter (RMI) Neutroncsillagok tömeg-sugár relációja a kibővített lineáris szigma-modellben   Elméleti részecske és kvantumfizika
Sudár Ákos BME Varga-Kőfaragó Mónika Proton CT - új diagnosztikai eszköz a rákos daganatok kezeléséhez   Orvosi és biofizika