Varga_Kőfaragó Mónika

 

"ALICE Thesis Award" díjat nyert a CERN-ben az MTA Wigner FK fiatal kutatója, Varga-Kőfaragó Mónika. A díjat az ALICE kísérleti együttműködés keretein belül írt doktori értekezések szerzői között osztják ki évente. A díjat idén 97 pályázatból csupán három fiatalnak ítélték oda.

Varga-Kőfaragó Mónika 2016 ősze óta dolgozik fiatal kutatóként az MTA Wigner FK-ban, a Magyar ALICE Csoportban. A doktori tanulmányait az Utrechti Egyetemen végezte, miközben az Európai Nukleáris Kutatási Szervezetnél (CERN) töltött három évet.

Dolgozatának címe "Anomalous Broadening of Jet-Peak Shapes in Pb-Pb Collisions and Characterization of Monolithic Active Pixel Sensors for the ALICE Inner Tracking System Upgrade". Az értekezés az Ősrobbanás után az Univerzumot betöltő kvark-gluon plazma kölcsönhatását vizsgálja a rajta áthaladó kvarkokkal és gluonokkal. A disszertációban a fiatal kutató bemutatja az ALICE kísérlet jelenleg is futó fejlesztésének félvezető (szilícium pixel) detektorait is, mely fejlesztésekért tavaly elnyerte az „Alapítvány a Mikroelektronikai Műszaki-Tudományos Kultúráért” Ferenczi György emlékdíját.

A fiatal kutató a kutatási eredményeiről nemrég a Quark Matter 2018 nemzetközi konferencián is beszámolt meghívott előadóként. Alapkutatásai mellett az általa fejlesztett félvezető detektorok orvosi alkalmazásait keresi csoportjával.

Néhány napja pedig beválasztották azon három junior közé is, akiknek szavazati joga van az ALICE kísérlet vezetésében, így elnyerte az "ALICE Junior Representative" címet is.

A dolgozatának teljes szövege elérhető itt: http://cds.cern.ch/record/2310082.