Március 1-jén indult el az OpenSuperQPlus EU-s projekt - https://opensuperqplus.eu/ - melynek fő célja egy nyilvánosan elérhető, európai kvantumszámítógép építése szupravezető áramkörökből. A projektben 10 országból 28 partnerintézmény (egyetemek, kutatóintézetek, cégek) vesz részt, Magyarországról a Wigner FK és a BME TTK. Az OpenSuperQPlus első találkozójára Bilbaoban került sor május 30-tól június 1-ig, melyen a Wigner FK-t Zimborás Zoltán, Kálmán Orsolya, Adrian Ortega, és Rakyta Péter képviselte.  

Első ütemben, 2026-ig a projekt célja egy 100 kvantumbites gép építése, második ütemben, 2029-ig egy 1000 kvantumbites gépé. Ezeket az ún. demonstrátorokat Delftben építik majd, emellett két kiemelt hardveres helyszín van még: München, ahol alternatív kvantumbiteket (fluxonium) vizsgál a projekt, és Göteborg, ahol a Chalmers egyetemen a kvantumbitek folytonos vezérlését fejlesztik. 

Az OpenSuperQPlus magyar partnerintézményei elméleti oldalról erősítik a konzorcium munkáját, elsősorban a kvantumszámítást elősegítő eljárások és kvantumalgoritmusok fejlesztésével. A Wigner FK, aki a projektben a “benchmarkok és fejlesztési terv”, valamint a “segítő eljárások” feladat koordinátora, épít eddigi eredményeire a kvantumos hibatűrést biztosító algoritmusok terén. A BME a projekthez kapcsolódó oktatási tevékenység koordinátora, továbbá a kvantumos hibajavítás lehetőségeit vizsgálja. Mindkét magyar partner részt vesz annak kutatásában, hogyan, milyen feladatok esetén lehet ezekkel a kvantumszámítógép-prototípusokkal kvantumos előnyt elérni.

A projektindítón az ambiciózus munka gyakorlati szervezésén kívül a tudományos eredményekről is eszmét cseréltek a partnerek. A találkozóhoz kapcsolódó konferencián Zimborás Zoltán, a Wigner kutatója számolt be arról, hogyan lehetne gyorsítani a projektben építendő kvantumszámítógépeken a fermionok szimulációját. 

OpenSuperQPlus

 

További hírek az OpenSuperQPlus-ról: 
https://opensuperqplus.eu

Dátum