Csukás Károly (RMI) az Elméleti Fizikai Osztály Gravitációfizikai Kutatócsoportjának tagja vehette át idén a Györgyi Géza Díjat, melyet a "Lineáris perturbációk és a kényszeregyenletek megoldásainak numerikus vizsgálata az általános relativitáselméletben" című munkájával érdemelt ki.

A Györgyi Géza Díjat elődünk, az MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete alapította a fiatalon elhunyt kiváló elméleti fizikus emlékére, és minden évben egy arra érdemes fiatal kutatónak ítélik oda.

A díj átadására a Simonyi-Nap keretében került sor, melyet a járványhelyzetre való tekintettel idén hibrid módon szerveztünk meg.

A díjazottnak ezúton is gratulálunk!