Megrendülten tudatom, hogy kollégánk, Csanády Dániel, 2022. január 29-én, 63 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Csanády DánielCsanády Dániel az utóbbi hónapokban portfólió koordinátorként segítette a Wigner FK RMI intézetének kutatóit. Párhuzamosan egyik oszlopos tagja és egyben projekt menedzsere volt a H2020 BRIGHTNESS-2 projektben résztvevő Wigneres csoportnak. A lundi székhelyű European Spallation Source (ESS) épülő infrastruktúránál hazánkat képviselte az In-Kind Bizottságban, az utóbbi két évben a Bizottság alelnöke volt. A 2021 őszén tett CERN-i látogatás során együtt folytattunk tárgyalásokat a CERN-ben a szervezet in-kind beszállításokat szervező, felelős munkatársaival, együtt terveztük a jövőt.

1986-ban szerzett filozófus diplomát az ELTE Bölcsész Karán, majd az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet ösztöndíjasa lett. 1989-ben a New York University vendéghallgatója volt, majd számos külföldi intézménynél folytatott tanulmányokat (Strasbourg, Brüsszel, Klingenthal, London). 1994-ben a Közoktatási és Művelődési Minisztérium Miniszteri Titkárságán főosztályvezető-helyettesként törvényelőkészítés volt a feladata. A minisztériumi évek után két évig a Holland Külügyminisztérium szaktanácsadója volt. A későbbiekben jogvédő és humanitárius szervezetekben tevékenykedett, így például a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetben is.

2003-tól 2014-ig tanított az Általános Vállalkozási Főiskolán, többek között projektmenedzsmentet és nemzetközi kapcsolatok fejlesztését. 2015-től napjainkig
az International Business School Budapest megbízott előadója volt.

2014-ben csatlakozott a Wigner FK-hoz, mint nemzetközi projektek koordinátora, menedzsere. 2015-től került szorosabb kapcsolatba az ESS nagyberendezéssel, a hozzá kapcsolódó magyar beszállításokkal. Itt kiválóan tudta hasznosítani korábbi tárgyalási tapasztalatait, a magyar kutatóintézetek és beszállító cégek, valamint a magyar tudomány lelkes és sikeres képviselője volt. Alelnöki pozíciója mutatta, hogy a nemzetközi bizottság tagjai is elégedettek voltak a munkájával.

A Wigner FK Igazgatóságának sajátos színfoltja volt, mindannyian vidám, kiegyensúlyozott kollégának ismertük. Elhunyta nagy veszteség a kutatóközösségünknek.

A temetésének részleteiről később tudunk hírt adni.

Kedves Dani, emléked megőrizzük, nyugodjál békében.

Közreadta: Lévai Péter J. főigazgató

 

gyászjelentés