Kedves Kollégák!

Cser László kollégánk életének 81. évében 2017. július 15-én elhunyt. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont saját halottjának tekinti. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2017. augusztus 9-én 13:30-kor lesz a Kerepesi Temető szóróparcellájánál (Budapest VIII. Fiumei út 16).

 Cser Laci 54 évvel ezelőtt került a KFKI-ba, 1972 óta dolgozott a neutronkutatások területén, 1978-tól a Neutronfizikai Osztály vezetője, majd az MTA SZFKI igazgatóhelyettese, később tudományos tanácsadója volt. Nyugdíjasként az MTA Wigner FK-ban is haláláig aktívan dolgozott, publikált, doktoranduszokat vezetett. Kiemelkedően eredményes és igen eredeti kutató, rendkívül sikeres tudományszervező és iskolateremtő egyéniség volt. Mintegy 300 tudományos művet publikált, többek között pl. az egyetlen átfogó magyar nyelvű könyvet a neutronszórásról. Fontosabb eredményi közül néhány: Az atomi felbontású neutron holográfia felismerése és a jelenség kísérleti igazolása; a repülési idő módszer bevezetése a kisszögű neutronszórásban; úttörő munka a biológiai makromolekulák szerkezetének és dinamikájának vizsgálatában (MTA doktori dolgozat); a dinamikus neutron radiográfia kidolgozása (szabadalmaztatása). 20 évig volt az ELTE professzora, hat éven keresztül az ELTE főtitkár-helyetteseként is tevékenykedett. Tanítványai közül ma többen nagynevű nemzetközi kutatóintézetek vezető munkatársai.

   
Cser László
Cser László (1936-2017)