Keszthelyi Lajos

 

2022. december 9-én elhunyt Keszthelyi Lajos Széchenyi-díjas fizikus, az MTA rendes tagja, a magyar atomfizikai és magfizikai kutatások meghatározó személyisége. Pályafutásának első 20 évében a kísérleti magfizika számos analitikai eljárását honosította meg itthon, egyúttal továbbfejlesztve is azokat. Magyarországon elsőként alkalmazott ionnyalábot magreakció-analízisre, illetve az atomok felületi topográfiájának feltérképezésére. Ez a Rutherford-féle visszaszórásos spektroszkópia (RBS). Kiemelkedő eredményeket ért el a Mössbauer-effektus hazai alkalmazásában. A 70-es években kezdeményezte egy további ionnyaláb-analitikai módszernek, a részecskék keltette karakterisztikus röntgensugárzás-spektrometriának (PIXE) a meghonosítását is, amelynek biológiai és biofizikai alkalmazását a kulturális örökség területén történő felhasználás követte.

Keszthelyi Lajos 1954-1973 között dolgozott a Központi Fizikai Kutatóközpontban, majd a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézetében folytatta kutatótevékenységét, ahol rövidesen intézetigazgató, majd 5 évig az SZBK főigazgatója lett. Az időközben létrejött KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet munkatársaival azonban továbbra is aktív munkakapcsolatban maradt, amely nyugdíjba vonulása után még erősebb is lett.

Munkásságának részletes összefoglalása megtalálható a Fizikai Szemle 2007/2 számában (57.o.), amely cikkel 80. születésnapja alkalmából köszöntötték munkatársai.

Keszthelyi Lajos emlékét megőrizzük.

Lévai Péter J. főigazgató
Budapest, 2022. december 9.

 

A Magyar Tudományos Akadémia megemlékezése itt olvasható: mta.hu

(Kép forrása: konyvtar.mta.hu)