2023. április 14-én, közép-európai idő szerint 14:15-kor elindult a JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) űrszonda a Francia Guyana-i Kourou-ból. Az Európai Űrügynökség (European Space Agency - ESA) JUICE küldetésének tudományos célja a Jupiter és jeges holdjainak részletes vizsgálata. Az űrszonda elkészítésében magyar cégek és kutatóintézetek is fontos szerepet játszottak, köztük az ELKH három kutatóhelye, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, az Energiatudományi Kutatóközpont, valamint a Wigner Fizikai Kutatóközpont.

Az indítási ablak április 5-ei megnyílásakor az EK Űrtechnológiai csoportja, bemutatóval egybekötött sajtótájékoztatón mutatta be a projekthez való hozzájárulását, az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) és az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársaival együtt, az „Ablak a jeges Holdakra” című rendezvényen. Az eseményen Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos és Dr. Horváth Ákos az EK főigazgatója is beszédet mondott. A CSFK és a Wigner FK pedig a tervezett indítás napjára szervezett bemutatót.

Az ESA Jupiter Icy Moons Explorer küldetés JUICE nevű űrszondája távérzékelési, geofizikai és egyéb eszközökkel részletes megfigyeléseket végez az óriás gázbolygóról és annak három nagy, óceánt hordozó – Ganymedes, Callisto és Europa nevű – holdjáról. A küldetés során a JUICE minden eddiginél részletesebben fogja vizsgálni a holdakat és többek között az élet lehetséges jeleit is kutatni fogja. Mélyrehatóan feltárja a Jupiter összetett környezetét, és tanulmányozza a tágabb Jupiter-rendszert.

Az április 5-ei rendezvényen Dr. Ferencz Orsolya miniszteri biztos kifejtette, hogy azért érdemes részt venni európai ESA űrmissziókban, mert így lehetőséget kapnak a magyar űrszektor résztvevői, hogy olyan projektekhez  csatlakozzanak, mint például a JUICE amely hozzájárult az ESA csatlakozáshoz.  Felhívta a figyelmet arra is, hogy érdemes a hazai kutatóhelyeknek, egyetemeknek, cégeknek figyelemmel kísérni az Európai Űrügynökség által kiírt pályázatokat, hiszen a magyar szakembereknek igenis sok keresnivalója van más nagy űrkutatási projektben is.

Dr. Horváth Ákos, az EK főigazgatója bevezetőjében elmondta, hogy az EK az egyik legrégebbi űrkutatással foglalkozó kutatóhely az országban és számos korábbi űrkutatási projektben vett részt. A legismertebb ilyen terület az az űrbéli sugárzásmérés, hiszen a mai napig vannak az EK-ben fejlesztett sugárzásmérő eszközök, többek között a Nemeztközi Űrállomáson is.

Az Energiatudományi Kutatóközpont Űrtechnológiai csoportja a Jupiter és holdjai részecske környezetét és magnetoszféráját vizsgáló műszer(JUICE PEP) tápegységét készítették, együttműködésben a földi ellenőrző berendezéseket (EGSE) gyártó SGF Kft-vel. A küldetést 2005-ben vetették fel, majd a műszerek fejlesztése 2013-ban indult. A tervezés az ESA szigorú követelményeinek megfelelően folyt a megbízható évtizedes űrbéli működés biztosítására. Az űrszonda tömeg és energiafogyasztás minimalizálása miatt a rendszerek, köztük a tápegység is, többszöri módosítást igényelt a fejlesztés során. Többek között erről is beszélt „Mivel folynak a vizsgálatok?”  című előadásában Dr. Szalai Sándor professzor emeritus. A küldetés EK-s csapatának tagjai, Dr. Szalai Sándor, Dr. Nagy János Zoltán és Dr. Vizi Pál Gábor.

A misszió PRIDE kísérletében a CSFK Csillagászati Intézet közreműködésével távoli kvazárok jelei és földi rádióteleszkóp-hálózatok mérései alapján a JUICE űrszonda helyzetét pontosítják, ami a jeges holdak gravitációs terének és belső szerkezetének megismerésében segít. A magyar közreműködéseket a Külgazdasági és Külügyminisztérium Űrpolitikáért és Űrtevékenységért Felelős Főosztálya támogatja. A CSFK csapatának tagjai, Dr. Frey Sándor, Dr. Fogasy Judit és Dr. Perger Krisztina.

A Wigner Fizikai Kutatóközpont a  magnetométer adatainak feldolgozásában és értelmezésében terveznek részt venni, hogy hozzájárulhassanak a Jupiter magnetoszférájának  jobb megismeréséhez, a Naprendszer egyetlen saját mágneses térrel rendelkező holdjának (Ganymedes) kutatásához, illetve a jeges holdak titkainak felderítéséhez. A Wigner FK csapatának tagjai, Dr. Bebesi Zsófia, Dr. Németh Zoltán és Dr. Opitz Andrea.

A Wigner FK űrkutatói több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a Naprendszer óriásbolygóinak kutatásában. Korábbi űrszondák adatainak segítségével vizsgálták már a Jupiter és a Szaturnusz plazmakörnyezetét, valamint az óriásbolygók holdjainak kölcsönhatását az anyabolygó mágneses terével, a magnetoszférában található porral, illetve plazmával. Jelentős eredményeket értek el a Szaturnusz Titán holdjával, illetve az óriásbolygók plazmakörnyezetének szerkezetével kapcsolatban, szakértői annak, hogy a napszél és az űridőjárási események milyen változásokat okozhatnak az óriásbolygók környezetében.

A Wigner FK április 13-ra szervezett egy sajtónyilvános eseményt, amelynek részeként élőben kapcsolódtunk az ESA közvetítéséhez.

Az esemény Dr. Lévai Péter, a Wigner FK főigazgatójának rövid bevezetőjével vette kezdetét, majd az űrmisszió tudományos céljairól, valamint technikai hátteréről az alábbi előadások hangzottak el:

•    Dr. Németh Zoltán (tudományos főmunkatárs, osztályvezető, Wigner Fizikai Kutatóközpont): „Az óriásbolygók magnetoszférájának különlegességei”
•    Dr. Bebesi Zsófia (tudományos főmunkatárs, Wigner Fizikai Kutatóközpont): „A JUICE űrmisszió tudományos céljai a Jupiter jeges holdjainál"
•    Dr. Szalai Sándor (professzor emeritus): „Mivel folynak a vizsgálatok?"

Az előadásokat követően bekapcsolódtunk az ESA élő közvetítésébe, a kilövésre végül egy nappal később került sor. Dr. Nagy János egykori kollégánk, aki a misszió előkészítő szakaszában fontos szerepet játszott, élőben jelentkezett be Francia Guyana-ból.

A szervezésért külön köszönet Bebesi Zsófiának, a technikai segítségért Voczelka Ferencnek.

 

juice1

A JUICE űrszonda a Jupiter rendszerében

 

A JUICE 2023. április 14-én, magyar idő szerint 14:15-kor indult egy Ariane-5 indítóeszközön a Francia Guyana-i Kourou közelében található európai űrkikötőből. Egy közel 8 éves út után, a Föld és a Vénusz gravitációs lendítő hatásának segítségével a JUICE 2031-ben a Jupiter körüli pályára áll.

 

A három kutatóhely közös sajtóközleménye itt érhető el: SAJTÓKÖZLEMÉNY