félvezető nanoszerkezetek
Osztály
Elméleti Szilárdtestfizika Osztály

Csoportvezető: Gali Ádám

Csoport weboldala: wiki.kfki.hu/nano/Main_Page

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

A Félvezető Nanoszerkezetek csoport ab initio számítási módszerekkel tervez olyan nanoszerkezeteket vagy atomi méretű szerkezeteket tömbi félvezetőkbe ágyazva, amelyeknek a mágneses és optikai tulajdonságai jól hasznosíthatóak biológiai jelzőrendszerekben, rákterápiában, energetikában, kvantuminformatikai mérésekben és alkalmazásokban. Ezen megtervezett anyagok egy részét előállítja, vizsgálja spektroszkópiai módszerekkel és fejleszti a fenti alkalmazások céljából.

A félvezető nanoszerkezet előállításához olvasztásos, ion- és neutron-besugárzásos, kolloid vegyi és hasonló technikákat kombinálunk. Jelenleg a szilícium-karbid van a kutatás fókuszában, hogy egyedülálló in vivo biológiai képalkotó anyagot hozzunk létre. Aktívan dolgozunk a számítógépes anyagtudomány területén, és nagy tapasztalatunk van a sűrűségfunkcionál-elméleten (DFT) alapuló módszerek alkalmazásában szilárdtestekben és félvezetőkben. A kutatócsoport vezetője már 2002-ben is használta a legmodernebb hibrid sűrűségfunkcionálon alapuló módszereket a tömbi és nanoszerkezetű félvezetőkben előforduló ponthibák vizsgálatában. 2005 évtől az ún. GW-módszert is alkalmazta. Modern időfüggő DFT módszert használt nanoklaszterek abszorpciós spektrumának kiszámításához 2008 évtől. Ezeket az elméleteket alkalmazta hibatervezésre tömbi félvezetők és az oxid határfelületei, biológiai jelzőrendszerek, szilárdtestbeli kvantumbitek és spintronika, a napelem-cellák és ezekhez hasonló területek vizsgálatában.