Információs oldalRácz István

fizikus, az MTA doktora, kutató professzor, címzetes egyetemi tanár

Részecske- és Magfizikai Intézet
Elméleti Fizika Osztály
Gravitációfizikai Kutatócsoport

Kapcsolat

Munkahely: KFKI Telephely
3. épület 313 szoba
Email: racz.istvan@wigner.hu
Telefon: +36 1 392 2222 / 3694