Információs oldalRácz Péter

fizikus, Ph.D., tudományos főmunkatárs

Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály
Ultragyors Nanooptika "Lendület" Kutatócsoport

Kapcsolat

Munkahely: KFKI Telephely
1. épület 38 szoba
Email: racz.peter@wigner.hu
Telefon: +36 1 392 2222 / 3609, 3719