Információs oldalSándor Péter

fizikus, Ph.D., tudományos munkatárs

Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály
Ultragyors Nanooptika "Lendület" Kutatócsoport

Kapcsolat

Munkahely: KFKI Telephely
1. épület 36/A szoba
Email: sandor.peter@wigner.hu
Telefon: +36 1 392 2222 / 1886