Információs oldalSzaller Zsuzsanna Éva

vegyészmérnök, Ph.D., tudományos munkatárs

Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály
Kristályfizika Kutatócsoport

Kapcsolat

Munkahely: KFKI Telephely
4. épület 119 szoba
Email: szaller.zsuzsanna@wigner.hu
Telefon: +36 1 392 2222 / 1258, 3263