Információs oldalSzipőcs Róbert Attila

csoportvezető
fizikus, Ph.D., tudományos főmunkatárs

Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Alkalmazott és Nemlineáris Optika osztály
Femtoszekundumos Lézerek a Nemlineáris 3D Mikroszkópiában kutatócsoport csoport

Kapcsolat

Munkahely: KFKI Telephely
6. épület 143 szoba
Email: szipocs.robert@wigner.hu
Telefon: +36 1 392 2582
+36 1 392 2222 / 3714

Saját honlap:

https://www.szipocs.com

Publikációs és idézettségi adatok