Információs oldalVankó György Albert

csoportvezető
fizikus, Ph.D., tudományos főmunkatárs

Részecske- és Magfizikai Intézet
Nukleáris anyagtudományi Osztály
Femtoszekundumos Spektroszkópiai és Röntgenspektroszkópiai "Lendület" Kutatócsoport

Kapcsolat

Munkahely: KFKI Telephely
3. épület 220/B szoba
Email: vanko.gyorgy@wigner.hu
Telefon: +36 1 392 2222 / 1736