Az integritás tanácsadó feladata:

Az integritás tanácsadó a költségvetési szerv vezetőjének kijelölése alapján a Szervezeti integritást sértő események eljárásrendjében foglaltak szerint ellátja a szervezeti integritást sértő és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

Közreműködik a Kutatóközpont működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv elkészítésében.

Az intézkedési terv alapján javaslatot tehet hivatásetikai képzésekre.

Koordinálja a belső kontrollrendszer működését, és javaslatot tehet a szervezeti integritás erősítésére.

Munkája során kapcsolatot tart a szervezet folyamatgazdáival az integritás kontrollok megfelelő működtetése érdekében.

 

Elérhetősége:

Kozmáné dr Blázsik Valéria

I. épület 119. szoba
Tel: 06-1-392-2536
E-mail: Integritas.tanacsado(kukac)wigner.hu