2021. március 24-én került sor a Kutatódiák Program záróeseményére, az idei évre való tekintettel online formában. A program keretében 5 középiskolás fiatal kapcsolódhatott be a Folyadékszerkezet Kutatócsoport munkájába, ahol 7 hónapig dolgozhattak a csoport munkatársainak mentorálása mellett.

A programban legaktívabban Jóvári Pál, Temleitner László és Pethes Ildikó kollégáink vettek részt, de a csoport minden tagja segítette a diákokat. A főszervező Oláh Éva, aki amellett, hogy középiskolai tanár, a Wigner Fizikai Kutatóközpontnak kutatási koordinátora, és évek óta lelkes szervezője több középiskolás programunknak is, egyben rengeteget segít, hogy aktívan részt tudjunk venni az utánpótlásnevelésben.

A diákok mostani beszámolója egy több hónapos, komoly kitartást igénylő munkát zárt le. Domokos Péter, kutatóközpontunk főigazgató-helyettese kiemelte, mennyire nagyra becsüli a diákok kitartását és szorgalmát, hogy érettségi előtt (hiszen az 5-ből 4 diák is idén érettségizik), egy ilyen nehéz évben is hétről-hétre energiát fektettek abba, hogy plusz munkát vállaljanak, és elmélyedjenek a fizikai kutatómunka világában. Kiemelte, hogy ez az év a kutatóknak is kimondottan nehéz, hiszen a tudományos kutatás egy csoportos tevékenység, amihez hozzá tartoznak a megbeszélések, a személyes viták, eszmecserék.

Oláh Éva elmesélte, hogy a diákok több iskolából érkeztek, különböző háttérrel, motivációval, de egy nagyon lelkes, együttműködő csapat alakult ki, akikkel nagyon jól lehetett együtt dolgozni.

A program keretében diákok megismerkedhettek a szórási jelenségekkel. Bortel Gábor kollégánk jóvoltából röntgendiffrakciós módszerrel a gyakorlatban is találkozhattak az egykristály diffraktométer bemutatása során. Hétről hétre tutorialok keretében megtanulták a Reverse Monte Carlo módszer alapjait, majd önállóan alkalmazták a megszerzett tudásukat egyszerűbb rendezetlen rendszerek esetén, mint pl. amorf szilícium, folyékony arany és a folyadékállapotú kétatomos molekulákból álló klór. Megtanulták, hogy a rendszerre jellemző alap paraméterek változtatása hogyan befolyásolja a rendszerről szerezhető információinkat, illetve milyen lényeges paraméterek szolgálnak e rendszerek atomi szintű szerkezetének leírására.

A diákok nagy része mérnöki, vagy fizikusi pályára készül, mindegyiküknek nagy élmény volt az itt végzett munka, és segített, hogy jobban lássák, mivel is jár ez a terület, milyen is egy kutató élete, egy kutatóközpont működése.

A diákok szakmai beszámolóját követően Jóvári Pál kiemelte, hogy mennyire élvezte a csoport is a diákokkal való munkát, és bízik benne, hogy a jövőben is folytatódhat majd ez a kezdeményezés, de már személyes műhelymunkával.

Minden résztvevő kollégának, és a diákoknak is köszönjük a belefektetett rengeteg munkát, a további munkához, és tanulmányokhoz mindenkinek sok sikert kívánunk!

Gyakornoki lehetőségekről, illetve fiataloknak szóló programokról a wigner.hu weboldal Oktatás és ismeretterjesztés oldalán tájékozódhatnak bővebben az érdeklődők.