Dátum

Időpont: 2022.06.25–07.01. (szombat-péntek)

Helyszín: Répáshuta, Erdei Iskola

Előadók: Matolcsi Tamás; Fülöp Tamás, László András, Szabó Áron, Szalay Szilárd, Ván Péter

Program: délelőtt és délután kétszer 90 perc előadás, este kínpad (keresztkérdések az előadóknak és feladatmegoldások); kirándulás, fakultatív reggeli sport.

Az iskola nyelve magyar, tananyagát a résztvevők nyomtatott könyv formában megkapják.

Szervezők: Wigner FK és ETTE

Tematika:

I. Matematikai eszközök
Disztribúciók. Hilbert-tér operátorok, spektrumok. Projektormérték szerinti integrálás. Clifford-algebrák, csoportábrázolások, kociklusok. Klasszikus és
kvantumos valószínűségszámítás: események, fizikai mennyiségek. Állapotok.
II. Nemrelativisztikus kvantummechanika
Az abszolút klasszikus mechanika áttekintése. Egyetlen tömegpontos kvanummechanikai rendszerek. Abszolút fejlődési tér, Schrödinger-egyenlet, folyamattér. Széthasítás megfigyelő szerint. Hamilton-egyenlet. Áthatolások, visszapattanások. Egyensúlyok. es-, ets- és ps-mennyiségek. Folyamatállandók. ets- és ps-állapotok. Szimmetriák, a Noether-csoport unitér sugárábrázolása. Néhány ismert speciális rendszer áttekintése. Általánosított folyamatok. Spines részecskékkel kapcsolatos rendszerek. Abszolút fejlődési tér, Schrödinger-egyenlet, folyamattér. Szimmetriák, a Noether-csoport irreducibilis unitér sugárábrázolásai.
Összetett rendszerek. Azonos részecskék, fejlődési tér és folyamattér.
A kvantummcehanika ideológiája; megérteni a félreértéseket, paradoxonokat.
III. Relativisztikus kvantummechanika
A Klein–Gordon-egyenlet elfogadhatatlansága. A Dirac-egyenlet pontos értelmezése. A spin-pálya kölcsönhatás. A nem-Klein–Gordon-egyenlet.

Bővebb információk: https://indico.wigner.hu/event/1358/