kvantuminformatika
Osztály
Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály

Csoportvezető: Kiss Tamás

Csoport weboldala: optics.szfki.kfki.hu

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

 

A csoport elemi kvantumos rendszerekkel, ezekből felépített nagyobb hálózatokkal, ezek kvantuminformatikai alkalmazásával és kapcsolódó konkrét fizikai elrendezések leírásával foglalkozik. Egyik sokat vizsgált modellünk a kvantumos bolyongás, amely a lehetséges kvantumos keresési algoritmusokon túl jól modellez olyan alapvető kvantummechanikai jelenségeket, mint a topológikusan védett fázisok kialakulása. Kutatási témáink között megjelenik az egyszerű molekulák vibrációs tulajdonságainak vizsgálata, a nemklasszikus fény létrehozását célzó kísérletekben való részvétel, illetve a fény kvantumállapotainak előállítása és a kvantummérés-elmélet.

Wigner kutatócsoport