A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia szolgálatában végzett kiemelkedő kutatói munkájáért Főtitkári Kutatói Elismerésben részesítette Veres Miklóst, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársát közel két évtizedes, sikeres kutató-, szervező- és tudománypolitikai munkájáért, a Raman-spektroszkópia és annak alkalmazása területén elért, nemzetközileg elismert, kimagasló eredményeiért, továbbá számos nemzetközi és országos konzorciumi projekt kezdeményezéséért és témavezetéséért.

Az első alkalommal 2010-ben adományozott főtitkári elismerést az Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési szervek azon munkatársai kaphatják meg, akik kutatásirányítási, kutatásszervezési, igazgatási, jóléti, fenntartási, szolgáltatási és üzemeltetési munkakörben vagy meghatározott feladat megoldásában kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve e területeken munkakörükben tartósan magas színvonalú munkát végeztek.

Az elismeréshez ezúton is gratulálunk!