Dátum

Helyszín: MTA Díszterem

Szervező: Eötvös Loránd Kutatóhálózat, MTA Fizikai Tudományok Osztálya, Wigner FK

Szegő Károly a magyar űrkutatás ikonikus alakja, a bolygóközi űrkutató közösség nemzetközileg elismert tagja volt. Az előadás-sorozat neki állít emléket, feltárja a magyar kutatók szerepét a Naprendszert felderítő űrmissziókban, egy-egy előadásban mutatva be azokat az izgalmas kutatási területeket és eredményeket, amelyekhez Szegő Károly is tevékenyen hozzájárult, és amelyek lényegében felölelik a Naprendszer űrszondás kutatásának teljes spektrumát.

  • 10.00–10.05: Megnyitó  - Lévai Péter, az MTA rendes tagja, a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója
  • 10.05–10.30: A belső helioszféra kutatása - Opitz Andrea PhD, tudományos főmunkatárs (Wigner Fizikai Kutatóközpont RMI Űrfizikai és Űrtechnológiai Osztály)
  • 10.30–10.55: A Szaturnusz és plazmakörnyezetének vizsgálata – részvétel a Cassini–Huygens űrmisszióban - Bebesi Zsófia PhD, tudományos főmunkatárs (Wigner Fizikai Kutatóközpont RMI Űrfizikai és Űrtechnológiai Osztály)
  • 10.55–11.40: Az üstököskutatás múltja, jelene és jövője - Kereszturi Ákos PhD, tudományos főmunkatárs (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézet); Németh Zoltán PhD, tudományos főmunkatárs (Wigner Fizikai Kutatóközpont RMI Űrfizikai és Űrtechnológiai Osztály); Tátrallyay Mariella kandidátus, ny. tudományos főmunkatárs (Wigner Fizikai Kutatóközpont RMI Űrfizikai és Űrtechnológiai Osztály)
  • 11.40–11.50: Szünet
  • 11.50–12.15: Mit tudtunk meg az üstökösmagokról az eddigi helyszíni (in situ) űrmissziókból? - Tóth Imre, az MTA doktora, tudományos tanácsadó (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézet)
  • 12.15–12.40: Kémia a jeges égitestek ionokkal bombázott felületén és az ezt modellező kísérletekben - Sulik Béla, az MTA doktora, tudományos tanácsadó (Atommagkutató Intézet Atom- és Molekulafizikai Laboratórium)
  • 12.40–13.05: Amikor a holdak a magnetoszférán belül mozognak: milyen hatások érik a Jupiter jeges holdjait? - Juhász Zoltán PhD, tudományos főmunkatárs (Atommagkutató Intézet Atom- és Molekulafizikai Laboratórium)

Bővebb információk: mta.hu

Tags