Amikor a fény nanostrukturált anyagokra esik, az elektromos tér olyan mértékű koncentrációja jöhet létre, amely a térerősséget akár több százszorosra növelheti. Ezzel a módszerrel újszerű fény-anyag kölcsönhatási folyamatok vizsgálhatók, el tudjuk érni azt, hogy a külső térerősség összemérhető legyen az atomokon belülivel. A nanooptikai módszerek jó szolgálatot tesznek az ilyen kísérletekhez, ezáltal erősen nemlineáris jelenségeket is tudunk vizsgálni (többek között a Wigner Fizikai Kutatóközpont modern lézerekkel felszerelt laboratóriumaiban).

Lézerlabor

 

A nemlineáris nanooptikai kölcsönhatások az elmúlt években fontos alkalmazásokat hoztak pl. az ultragyors elektronmikroszkópiai módszerek fejlesztése területén, illetve elvezethetnek ultranagy frekvencián működő optikai tranzisztorokhoz. Erről a rohamosan fejlődő kutatási területről írtak összefoglaló cikket a Wigner FK munkatársai a világ első számú fizikai "review" folyóiratában, a Reviews of Modern Physicsben német társszerzőkkel. A munka wigneres szerzői Dombi Péter és Pápa Zsuzsanna.

A cikkről bővebben: https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.92.025003