Az Európai Fizikai Társulat (EPS) Nagyenergiás Fizikai Konferenciája (HEP 2023: High Energy Physics Conference) 2023. augusztus 21-25. között került megrendezésre a Hamburgi Egyetemen. A közel 850 regisztrált résztvevő 40 plenáris és összefoglaló előadás mellett 500 parallel előadás keretében ismerhette meg a legújabb kísérleti és elméleti eredményeket a Higgs-részecskéről, a Standard Modell paramétereinek nagy pontosságú méréseiről, a szuperszimmetrikus részecskék keltési csatornáinak vizsgálatáról, a kozmikus sugárzásról, neutrínókról, a kvark-gluon plazmáról, a gravitációs hullámok detektálásáról, az infokommunikáció, az adatkezelés és adattárolás legújabb eredményeiről. A tudományterületen tevékenykedő diákok mintegy 120 poszteren is bemutatták kutatómunkájukat.

Az EPS-HEP konferencia díjainak presztízse jelentős, a Nagydíjat („HEP Prize”) elnyerők közül többen később a Nobel-díjat is megkapták eredményeikért. Így a díjkiosztást mindig kitüntetett várakozás és figyelem kíséri. A Nagydíjon idén Cecilia Jarlskog svéd elméleti fizikus és két, neutrínókkal foglalkozó kísérleti együttműködés (kínai Daya Bay és dél-koreai RENO) osztoztak. Jarlskog a töltés és tér együttes tükrözésének sérülése (CP-sértés) olyan invariáns mértékének felfedezéséért kapta a díjat, amely mind a kvark mind a lepton szektorban érvényes. A két kísérletet a rövid alapvonalú, reaktorból származó elektron-antineutrínó eltűnésének megfigyeléséért, a neutrínók keveredési szögének (Θ13) első meghatározásáért tüntették ki, amely utat nyit a CP-sértés kimutatása felé lepton szektorban.
 
A Gribov-medált 2001-ben az MTA Wigner FK és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alapította a Budapesten megrendezett EPS HEP2001 konferencián. A kitüntetést az elméleti részecskefizika, valamint térelmélet területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, fiatal kutatók kaphatják meg. Idén Netta Engelhardt, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT, USA) kutatójának eredményeit díjazták az időközben széles körben elismertté vált Gribov-medállal „a kvantuminformáció megértéséhez nyújtott úttörő hozzájárulásáért a tömegvonzás és fekete lyukak fizikájában”.

Az EPS-HEP 2023 konferencián elhangzott előadások anyaga szabadon hozzáférhető a https://indico.desy.de/event/34916/ címen. A konferencia teljes anyaga elérhető a https://www.eps-hep2023.eu/ WEB-oldalon.

díjátadó 1

 

díjátadó 2

A képen balról jobbra: Mauro Mezzetto, az EPS-HEPP Board elnöke, a díjazott Netta Engelhardt, valamint a díjat átadó kollégánk, Siklér Ferenc