Kutatási témapályázatok

(Utolsó frissítés: 2021.05.11.)

 

Azonosító Típus Vezető kutató Intézet/Osztály Projekt kezdete Projekt vége Cím Aktuális összeg (MFt)
133827 » KKP  Tóth Géza SZFI - Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály 2020-09-01 2026-03-31 Összefonódottság észlelése és kvantummetrológia kvantumoptikai rendszerekben 290.341
134946 » K  Bajnok Zoltán RMI - Elméleti Fizika Osztály 2020-12-01 2024-11-30 Integrálható kvantumtérelméletek alkalmazásai 45.782
135220 » FK  Zimborás Zoltán RMI - Elméleti Fizika Osztály 2020-12-01 2024-11-30 Kvantuminformatikai módszerek a közeljövő kvantumszámítógépeire szabva 35.486
134462 » K  Donkó Zoltán SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya 2020-11-01 2024-10-31 Töltött részecskék dinamikája elektromos gázkisülésekben 44.244
135837 » K  Somogyvári Zoltán RMI - Komputációs Tudományok Osztálya 2020-11-01 2024-10-31 Rejtett közös okok felderítése: új adatelemzési módszerek fejlesztése az idegtudomány számára 47.719
134983 » K  Legeza Örs SZFI - Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2020-10-01 2024-09-30 Erős korreláció és összefonódás az atommagoktól a molekulákon át az ultra hideg atomi és kondenzált anyagi rendszerekig II 47.990
135515 » K  Barnaföldi Gergely Gábor RMI - Elméleti Fizika Osztály 2020-10-01 2024-09-30 Különleges nukleáris effektusok tanulmányozása nehézion ütközésekben a CERN LHC ALICE kísérletben 47.744
135349 » FK  Hamar Gergő RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály 2020-09-01 2024-08-31 Modern müografikus leképezések vizsgálata 37.419
135496 » FK  Barcza Gergely SZFI - Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2020-09-01 2024-08-31 Multireferenciás elektronállapotok pontos leírása pontszerű hibával kódolt kvantumbit jelölteket tartalmazó félvezetőkben 39.936
129866 » KKP  Gali Ádám SZFI - Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2019-01-01 2023-12-31 Koherens kvantumállapotú anyagok 296.594
131979 » FK  Vértesi Róbert RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály 2019-12-01 2023-11-30 Kollektív jelenségek és a sokparton-kölcsönhatás vizsgálata LHC-energiákon keletkező kis rendszerekben könnyű és nehéz kvarkokkal 18.234
131982 » FK  Kovács Péter RMI - Elméleti Fizika Osztály 2019-12-01 2023-11-30 Erősen kölcsönható anyag viselkedése extrém körülmények között QCD effektív modelljeiből 39.885
132158 » K  Kutasi Kinga SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya 2019-12-01 2023-11-30 Plazma-aktivált folyadékok és kolloidok szerkesztése a plazma-folyadék kölcsönhatás szabályozásával 18.760
133046 » K  Csörgő Tamás RMI - Elméleti Fizika Osztály 2019-12-01 2023-11-30 Discovering the vector and tensor glueballs at CERN LHC with the TOTEM and CMS experiments 47.940
134625 » PD  Himics László SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály 2020-12-01 2023-11-30 Kvantum fényforrások kialakítása és tanulmányozása nanogyémánt szerkezetekben 25.495
135636 » SNN  Vankó György RMI - Nukleáris Anyagtudományi Osztály 2020-12-01 2023-11-30 Tender röntgenszonda fejlesztése anyagtudományi és ultragyors vizsgálatokhoz 35.874
134976 » PD  Pápai Mátyás Imre RMI - Nukleáris Anyagtudományi Osztály 2020-11-01 2023-10-31 Gerjesztett állapotok közötti relaxációs folyamatok manipulációja funkcionális átmenetifém-komplexekben 25.500
128548 » FK  Opitz Andrea RMI - Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály 2018-10-01 2023-09-30 Belső Helioszféra 39.948
134921 » PD  Dravecz Gabriella SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály 2020-09-01 2023-08-31 Egyfoton forrásként alkalmazható ritkaföldfémmel adalékolt nanokristályok előállítása és vizsgálata 23.396
126749 » KKP  Gránásy László SZFI - Kísérleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2018-01-01 2022-12-31 Kristályos morfológia modellezése eltérő méretskálákon: Atomi skálától biológiai rendszerekig 199.535
128989 » K  Juhász Róbert SZFI - Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2018-12-01 2022-11-30 Soktest-rendszerek egyensúlyban és azon kívül 29.988
131845 » PD  Bajnóczi Éva RMI - Nukleáris Anyagtudományi Osztály 2019-12-01 2022-11-30 A szerkezet és a töltésátviteli gerjesztett állapotok elektronikus tulajdonságai közötti kapcsolatok feltárása funkcionális modellvegyületekben 25.434
128924 » FK  Derzsi Aranka SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya 2018-10-01 2022-09-30 Az ionok jellemzőinek szabályozása felületkezelési eljárásokban alkalmazott alacsony nyomású rádiófrekvenciás gerjesztésű gázkisülésekben 17.830
124100 » FK  Palotás Krisztián SZFI - Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2017-12-01 2022-08-31 Újszerű anyagok felületeinek elméleti vizsgálata 34.991
125134 » FK  Salamon Péter SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya 2017-09-01 2022-08-31 Lágy anyagok hangolható topológiája 28.383
128077 » FK  Pápa Zsuzsanna SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály 2018-09-01 2022-08-31 Femtoszekundumos plazmondinamika nanorendszerekben 26.104
128229 » K  Vitos Levente SZFI - Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2018-09-01 2022-08-31 Nagyentrópiás anyagok funkcionalizálása magnetokalorikus és termoelektromos alkalmazásokra 47.866
128656 » FK  Pothoczki Szilvia SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya 2018-09-01 2022-08-31 Hidroxilcsoportot tartalmazó vegyületek vizes oldatainak szerkezete 13.686
128786 » K  Siklér Ferenc RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály 2018-09-01 2022-08-31 Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben 18.192
129047 » K  Szipőcs Róbert SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály 2018-09-01 2022-08-31 Több hullámhosszon szinkron működő ultragyors szállézerek festékjelölés mentes kórszövettani vizsgálatokhoz 47.712
124850 » K  Veszprémi Viktor RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály 2017-10-01 2022-06-30 Konzorcium, társ p.: A Standard Modellen innen és túl: Új fizika keresése a CERN LHC CMS kísérletével 23.960
123959 » FK  László András WRMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály 2017-09-01 2022-02-28 Konzorcium, társ p.: Az erősen kölcsönható anyag szisztematikus vizsgálata SPS, RHIC és LHC energiákon 18.920
125343 » K  Orbán Gergő RMI - Komputációs Tudományok Osztálya 2017-09-01 2022-02-28 On-line modell tanulás epizodikus memória segítségével 47.999
127069 » NN  Kamarás Katalin SZFI - Kísérleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2018-01-01 2021-12-31 Ólommentes, hosszú távon stabil napelemek - V4-koreai projekt 33.517
118012 » SNN  Kamarás Katalin SZFI - Kísérleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2016-11-01 2021-10-31 Korrelált elektronok bezárt molekuláris rendszerekben 30.777
124176 » K  Penc Karlo SZFI - Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2017-11-01 2021-10-31 Mágnesség, topológia és összefonódás kvantumos szigetelőkben 20.362
127889 » NN  Gali Ádám SZFI - Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2018-03-01 2021-10-31 Quant-ERA: Skálázható elektromosan kiolvasható gyémánt spineken alapuló kvantumbit technológia egyedi molekulák képalkotása céljából 47.977
127902 » NN  Gali Ádám SZFI - Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2018-03-01 2021-10-31 Quant-ERA: Spin alapú "nanolitika" - A mai kvantumtechnológiai élkutatások hasznosítása a holnap diagnosztikai eszközeivé 47.963
116036 » K  Somfai Ellák SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya 2016-02-01 2021-09-30 Nem gömbszerű részecskék áramlása és reológiája 24.237
120569 » K  Legeza Örs SZFI - Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2016-10-01 2021-09-30 Erős korreláció és összefonódás az atommagoktól a molekulákon át az ultra hideg atomi és kondenzált anyagi rendszerekig 42.966
124460 » FK  Németh Zoltán RMI - Nukleáris Anyagtudományi Osztály 2017-10-01 2021-09-30 Információtechnológiai szempontból kiemelten érdekes átmenetifém-vegyületek lokális és környezeti hatásai összjátékának megismerése és irányítása 36.054
124723 » FK  Asbóth János SZFI - Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály 2017-10-01 2021-09-30 Topologikusan védett állapotoktól a topologikus kvantumszámítógépig 33.478
123815 » K  Bíró Tamás Sándor RMI - Elméleti Fizika Osztály 2017-09-01 2021-08-31 Intelligens részecskefizika: a hadronok születése 38.426
124351 » K  Kiss Tamás SZFI - Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály 2017-09-01 2021-08-31 Koherens és nyílt kvantumoptikai hálózatok dinamikája és mérése 38.826
124366 » K  Ván Péter RMI - Elméleti Fizika Osztály 2017-09-01 2021-08-31 Konzorcium, fő p.: Geofizikai eredetű zajok a gravitációs hullámok detektálásában 17.923
124945 » K  Barna Dániel RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály 2017-09-01 2021-08-31 Újfajta technológiák kutatása részecskegyorsítókhoz 16.720
125063 » FK  Pekker Áron SZFI - Kísérleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2017-09-01 2021-08-31 Alacsonydimenziós anyagok kémiai módosítása és spektroszkópiája 20.729
125270 » FK  Rácz Péter SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály 2017-12-01 2021-08-31 Ultragyors folyamatok a nanooptikában 15.004
125832 » NN  Pusztai Tamás SZFI - Kísérleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2017-09-01 2021-08-31 M-ERA.NET: Ultrafinom eutektikus ötvözetek előállítása lézeres additív gyártási eljárással 43.445
130425 » KH  Pusztai László SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya 2018-12-01 2021-08-31 A nyomás és a hőmérséklet hatása alkohol-víz elegyek szerkezetére 19.594
116505 » K  Bajnok Zoltán RMI - Elméleti Fizika Osztály 2016-01-01 2021-06-30 Integrálhatóság és a holografikus dualitás 25.628
115504 » K  Tegze Miklós SZFI - Kísérleti Szilárdtest-fizikai Osztály 2015-10-01 2021-03-31 Szerkezetmeghatározás biológiai részecskéken röntgen-szabadelektronlézerrel 24.648
119357 » K  Donkó Zoltán SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya 2016-11-01 2021-03-31 Töltött részecskék nemegyensúlyi kinetikája ionizált gázokban 38.976
115434 » K  Rácz István RMI - Elméleti Fizika Osztály 2015-09-01 2021-02-28 Új módszerek kidolgozása és alkalmazása az általános relativitáselmélet Cauchy problémájának megoldására 3.892