Kovács Győző summa cum laude megvédte doktori dolgozatát.

Dolgozatának címe: A QCD fázisdiagrammja és mezon fenomenológia egy effektív modellben 

Témavezetői: Wolf György és Kovács Péter (RMI)

 

Ezúton is gratulálunk!