Opitz Andreát, a Wigner FK Űrfizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát felkérték az Európai Űridőjárás és Űrklimatológia Egyesület (European Space Weather and Space Climate Association, E-SWAN) díjbizottságának vezetésére.

E_SWAN

(Fotó: Biró Nikolett)

Opitz Andrea

(Fotó: CNRS-IPAG - BARJO)

A bizottság három rangos elismerés, a Birkeland, a Chizhevsky és a Nicolet díj odaítéléséért felel, melyeket  2013-ban alapítottak a nemzetközi szinten kimagasló eredményeket elért, az űridőjárás és űrklimatológia területén tevékenykedő kutatók elismerésére. Az érmeket odaítélő bizottság tagjai szintén szakmájuk kiemelkedő kutatói közül kerülnek ki, meghívásos rendszerben válhatnak a bizottság tagjaivá, a díjazottak pedig automatikusan felkérést kapnak, hogy a következő három évben legyenek tagjai a bizottságnak. Ennek a rangos csoportnak a vezetésére kapott most meghívást Opitz Andrea, ami mind kolléganőnknek, mind a magyar űrkutatásnak komoly elismerés, és egyben hatalmas lehetőség.

Külön érdekesség, hogy a Birkeland díjat 2018-ban az űridőjárás kutatásának világhírű magyar professzora, a napjainkban a Michigani Egyetemen dolgozó Gombosi Tamás nyerte el, aki 1985-ig elődünk, a KFKI munkatársa volt. 

Az űridőjárás kutatása egyre fontosabbá válik napjainkban, hiszen egy-egy űrben lejátszódó jelenség komoly hatással lehet a földi technológiára, az elektromos berendezésekre, navigációs eszközökre, de jelentősen befolyásolhatja például a repülésben dolgozók egészségét is. Éppen ezért irányul egyre komolyabb figyelem erre a területre, fontos kutatások, jelentős nemzetközi összefogások történnek, melyekből intézetünk is kiveszi a részét. Az Űrfizikai Kutatócsoport tevékenységei között fontos szerepet játszik az űridőjárási jelenségek vizsgálata, melyek túlnyomóan nagy nemzetközi együttműködések (H2020, ESA, NASA) keretében folynak.

Az űridőjárás fontosságát felismerve az eddig széttagolt európai űridőjárási és űrklimatológiai tevékenységek összehangolására idén megalakult az E-SWAN Egyesület, amely többek között gondozásába vette a jövőre 10 éves díjakat, a lassan 20 éves Európai Űridőjárási Hét (European Space Weather Week, ESWW) szervező bizottságát, illetve a több mint 10 éves, mára széleskörben elismert Journal of Space Weather and Space Climate szakfolyóiratot.

Az E-SWAN díjbizottság vezetésének ünnepélyes átadására és az új vezető bemutatkozására, valamint terveinek felvázolására 2022. október 24-én került sor, az Európai Űridőjárási Héten (European Space Weather Week, ESWW).

Bővebben a díjakról: https://eswan.eu/index.php/organs/awards-committee