A Nehézion-fizikai és a Hadronfizika kutatócsoport munkatársai új kiterjesztett definíciót adtak az ultranagy energiájú proton-proton ütközések eseményhátterének kvantitatív meghatározására. A Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics folyóiratban megjelent publikáció [1] egyik ábrája a folyóirat címlapjára is felkerült.

A tanulmányban a kutatók, új módszerrel, a nem-extenzív statisztikus fizikában jól ismert Tsallis-Pareto eloszlásokkal vizsgálták a 13 TeV LHC energiákon a proton-proton ütközésekben keletkező hadronok spektrumát.

Az ütközési események transzverzális keresztmetszetében vett geometriai szeletekben a illesztett spektrumok segítségével megállapították, hogy az eseményháttér korábbi CDF definíció kiterjeszthető. Erre egy korábbi Journal of Physics G Nuclear cikkben definiált módszer [2], a
Tsallis-hőmérő segítségével vizsgálták a részecskék transzverzális impulzusának spektrum-paramétereit. A megfigyelt és számszerűsített effektust az események geometriai alakját jellemző (sherocity) paraméterrel korreláltatva sikerült bizonyítani.

kép

 

A kutatásban részt vett Aditya Nath Mischra (University Centre For Research and Development, India) a Magyar ALICE Csoport és a
Hadronfizika Kutatócsoport korábbi posztdoktora, valamint a Nehézion-fizikai Kutatócsoport vendégprofesszora Guy Paic (ICN, Universidad Nacional Autonóma de México, Mexikó). Jelen kutatások részét képezik a Wigner-IIT Indore és a Wigner-UNAM nemzetközi bilaterális megállapodásoknak, valamit a K135515 OTKA és a 2019-2.1.11-TÉT-2019-00078 pályázatoknak. A kutatáshoz a Wigner Scientific Computing Laboratory (WSCLAB) számítógépes erőforrásait használták a kutatók.

A publikáció adatai: 

[1] Aditya Nath Mishra, Gergely Gábor Barnaföldi, Guy Paić: Quantifying the underlying event: investigating angular dependence of
multiplicity classes and transverse-momentum spectra in high-energy pp collisions at LHC energies Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, Volume 50, Number 9
Link: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6471/ace924
 

[2] Gábor Bíró, Gergely Gábor Barnaföldi, Tamás Sándor Biró: Tsallis-thermometer: a QGP indicator for large and small collisional systems
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, Volume 47, Number 10 
Link: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6471/ab8dcb