Dátum

Előadó: Balázs László (Wigner FK és ELTE)

Előadás címe: Müográfiai méréseken alapuló tomográfia

Dátum: 2023. január 23., hétfő 13:00

Helyszín: 2-es épület Médiaterem

További információk: https://indico.wigner.hu/event/1456/


Összefoglaló:

A nagyfelbontású REGARD müondetektorok alkalmazásával új lehetőségek nyílnak meg a kismélységű geológiai és geofizikai kutatás számos területén. (bányászat, régészet, mérnökgeofizika, barlangkutatás stb.)

A leképezés jó felbontása lehetővé teszi az átvilágított (gyakran nehezen megközelíthető) objektumok sűrűségeloszlásának tomografikus rekonstrukcióját. Az így becsült sűrűségeloszlással jelentősen pontosíthatók a vizsgált közegre vonatkozó geológiai, szerkezeti modellek.

A müontomográfia alkalmazásakor speciális problémákkal kell megküzdeni. A leképezés általában kis szögtartományú, és az elvárásoknak megfelelő finomságú (méteres) térbeli felbontás eléréséhez részben alulhatározott, matematikai szempontból instabil illesztési problémát kell megoldani (Inverzió). Az említett feltételek mellett kell biztosítani az algoritmus stabilitását és azzal összefüggésben fellépő esetleges torzítások kezelését. Szimulált és terepi adatokon tesztelt (érzékenység vizsgálatok) iteratív és direkt eljárások közül választottuk ki a megvalósítható és kellő stabilitású, Bayes-elven alapuló algoritmusokat.

Az előadás keretében terepi és szimulált adatokon mutatjuk be a módszer lehetőségeit, az elérhető eredményeket, fókuszálva a becsült paraméterek statisztikai jellemzőire, és kitérünk módszerfejlesztés lehetséges irányaira.