2021. december 13-án a BME ünnepi díjkiosztóján Sudár Ákos megkapta a Pro Progressio Alapítvány TDK hallgatói ösztöndíját, amelyet a "Statisztikai motivációjú iteratív képrekonstrukciós eljárás alkalmazása proton komputertomográfiában" című TDK dolgozatával nyert el. TDK munkája kari első helyezett lett a "Nukleáris technika és orvosi fizika" szekcióban, emellett megkapta a Magyar Orvosfizikai Társaság különdíját is.

Oklevél


Kutatásainak középpontjában egy új, a rákos megbetegedések gyógyítására alkalmazható módszer, a hadrontherápia kutatás-fejlesztése áll. Sudár Ákos BSc tanulmányai kezdete óta a Magyar ALICE Csoport és a Bergen pCT együttműködés tagja, Varga-Kőfaragó Mónika (Wigner FK) témavezetése mellett. TDK kutatásit és MSc munkáját a Hadronizikai Kutatócsoportban végezte Varga-Kőfaragó Mónika (Wigner FK), Barnaföldi Gergely Gábor (Wigner FK) és Légrády Dávid (BME) vezetése mellett. Tanulmányait PhD keretében kívánja folytatni ugyanebben a témában. A Bergen pCT együttműködés keretében jelenleg egy proton CT kifejlesztése zajlik, amellyel a hadrontherápiás eljárásokhoz újfajta orvosi képalkotó rendszert fejlesztenek a pontosabb therápiás dózisértékek meghatározásához.

Eredményeihez gratulálunk, további munkájához sok sikert kívánunk!

 

Sudár Ákos

Sudár ÁkosA Tudományos Diákköri dolgozat címe:
Statisztikai motivációjú iteratív képrekonstrukciós eljárás alkalmazása proton komputertomográfiában

Kivonata:
"A modern proton komputertomográfiás (pCT) felvételeket általában algebrai képrekonstrukciós technikákkal (algebraic reconstruction technique, ART) állítják elő. Ezen eljárás például a ritka mátrixokat tartalmazó lineáris problémák megoldására használatos iterációs séma a Kaczmarz-módszer. Felmerül a kérdés, hogy az emissziós tomográfiában sikeres, statisztikai alapú iterációs algoritmusokat nem lehet-e alkalmazni pCT felvételek rekonstruálására is. Kutatásomban a Richardson–Lucy dekonvolúcióként ismert eljárást, mint statisztikai motivációjú fixpont iterációt alkalmaztam. Ehhez készítettem egy párhuzamosított GPU programkódot, amelyben spline-alapú trajektória számítást használok és futás közben generáltam a rendszermátrixokat. Eredményeim megmutatták módszerem helyességét és a pCT-alapú alkalmazhatóságát."