Dátum

Előadó: Dombi Péter  (SZFI)

Előadás: Ultragyors fizika femtoszekundumos lézerekkel

Dátum: 2023. október 31. kedd, 10.00

Helyszín: KFKI Telephely, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

 

Összefoglaló:

Előadásomban áttekintem azokat a kutatási eredményeket, melyek a Wigner FK femtoszekundumos lézerlaboratóriumaiban születtek 2008-2023 között. A korszerű lézeres háttér megteremtése után új módszert fejlesztettünk ki nanolokalizált elektromágneses terek térnövekményének meghatározására plazmonikus fotoemisszió segítségével [1]. Ez a módszer lehetővé tette többek között nemadiabatikus alagutazás kimutatását plazmonikus nanorészecskékről [2]. Részletesen vizsgáltuk továbbá dielektrikumok optikailag indukált tranziens fémesedését, ennek segítségével kompakt optikai chipet is építettünk, amely vivő-burkoló fázisdetektorként szolgál [3]. Újabban pedig szintén fontos kutatási irány a lézerfény által keltett forró elektronok dinamikájának vizsgálata, így az ezzel kapcsolatos első eredményeinket is bemutatom.


[1] P. Dombi et al., Nano Lett. 13, 674 (2013) és P. Rácz et al., Nano Lett. 17, 1181 (2017).
[2] B. Lovász et al., Nano Lett. 22, 2303 (2022)
[3] V. Hanus et al., Nature Comm. 14, 5068 (2023)