Dátum

Előadó: Gali Ádám (HUN-REN Wigner FK SZFI)

Előadás címe: Elméleti magneto-optikai spektroszkópia: ponthiba kvantumbitek szilárdtestekben

Dátum: 2023. december 5. kedd, 10.00

Helyszín:  KFKI Telephely, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

 

Összefoglaló:

A ponthiba kvantumbitek fizikája a ponthibák elektronszerkezetének pontos megértését igényeli, amelyeket pontos kvantummechanikai számításokkal lehet feltérképezni. Előadásomban röviden áttekintem a közel másfél évtizedben a kutatócsoportomban levezényelt fejlesztéseket kiemelve az elektron-fonon és spin-fonon csatolással kapcsolatos eredményeket, amelyek fontos szerepet játszanak a gyémántban előállított nitrogén-vakancia kvantumbit működésében. Emellett kitérek arra, hogy a fenti módszerfejlesztéseket használva milyen alternatív ponthiba kvantumbiteket fedeztünk fel vagy jellemeztünk, amelyek másokat is inspiráltak a kvantumtechnológia területén.