Dátum

Előadó: Bánhegyi Balázs (SZFI)

Az előadás témája: Infravörös femtoszekundumos lézerrel létrehozott periodikus felületi struktúrák

Az előadás időpontja: 2021. június 15., 10 óra

Helyszín: videokonferencia, a video linkje: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace423c05cd1543ab9f9905886590ad69%40thread.tacv2/1622547040679?context=%7b%22Tid%22%3a%224d7ddeef-14ff-4911-8c11-401c69384d77%22%2c%22Oid%22%3a%22969d2d4a-5ba8-43f1-bd69-93f0998b025f%22%7d

Összefoglaló:

A kutatás során periodikus struktúrák létrehozása valósult meg ITO vékonyrétegen, különböző hullámhosszú infravörös femtoszekundumos lézerimpulzusokkal. Pásztázó elektronmikroszkóppal történő vizsgálatok során számos érdekes felületi morfológia mellett két lényegesen eltérő típusú periodikus struktúrát figyeltünk meg. Energiadiszperzív röntgenspektrometriával a lézerimpulzusokkal megvilágított felületen elem analízist végezve az ITO vékonyréteg periodikus ablációját tapasztaltuk. A kísérleti eredményeket alátámasztó elektromágneses szimulációk segítségével igazoltuk a periodikus struktúrák kialakulását irányító főbb tényezőket.