Dátum

Előadó: Juhász Róbert

Az előadás témája: A rendezetlenség hatása az ökológiai határok eltolódására

Az előadás időpontja: 2020. szeptember 8. kedd, 10.00,

Helyszín: videokonferencia, https://letsmeet.wigner.hu/szeminarium

Az előadás témája:

A környezeti gradiens mentén kialakuló populációhatárok vizsgálata az ökológia egyik aktív területe, amelynek jelentőségét az adja, hogy a populációhatárok eltolódása alkalmas lehet a globális klímaváltozás nyomon követésére. Az elméleti modellezés gyakori kiindulópontja a – nemegyensúlyi fázisátalakulások körében paradigmatikus modellnek számító – kontakt folyamat. Munkánkban a valóságos rendszerekben jelenlévő, finom skálájú, térbeli inhomogenitás hatásait modelleztük, és az ún. erős rendezetlenségi renormálási módszert alkalmaztuk a kolonizált zóna és a populációhatár meghatározására, egy- és két dimenzióban. Az előadásban megmutatjuk, hogy a modell egydimenziós változatában a front meghatározásának kérdése visszavezethető egy változó driftsebességű véletlen bolyongás szélsőérték-problémájára. Eredményeink szerint a front – globális változás által előidézett – eltolódása az inhomogenitás hatására szakaszos lesz: hosszú, "csendes" időszakokat ritkán megszakító, nagy lépésekkel valósul meg. Továbbá, az eltolódás statisztikájának gradienstől való függése skálázási tulajdonsággal rendelkezik.

R. Juhász and I. A. Kovács, Phys. Rev. Research 2, 013123 (2020)