Dátum

Előadó: Kamarás Katalin (SZFI)

Az előadás témája: Tudománymetria és „tudomanymetria.com" – kutatási pályázatok Magyarországon 2021-ben

Az előadás időpontja: 2021. június 1., 10 óra

Helyszín: videokonferencia, a video linkje: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace423c05cd1543ab9f9905886590ad69%40thread.tacv2/1620042537966?context=%7b%22Tid%22%3a%224d7ddeef-14ff-4911-8c11-401c69384d77%22%2c%22Oid%22%3a%22969d2d4a-5ba8-43f1-bd69-93f0998b025f%22%7d

Összefoglaló:

A tavalyi OTKA bírálatok során meglepetésként érte a tudományos közösséget egy „tudomanymetria.com" weboldal, amit a pályázók előzetes értesítése és a közösség tagjaival való konzultáció nélkül a pályázati döntéshozatalban alkalmaztak, esetenként a szakmai testületek véleményét felülbírálva. A weboldal, illetve az arra alapozott értékelés azóta sem volt érdemi vita tárgya a kutatók és a döntéshozók között. A weblapon közölt információk alapján egy tudományértékelésben (MTMT) és pályázati rendszerben (OTKA) évtizedeken keresztül vezető szerepet játszó tudóssal, Makara Gáborral, és az MTA Könyvtár nemzetközileg elismert tudománymetriai szakemberével, Soós Sándorral igyekeztünk megérteni az értékelés lényegét (Magyar Tudomány, 182 (4), 437-448, 2021). Ennek a próbálkozásnak az eredményeit fogom ismertetni az előadásban.