Dátum

Előadó: Koniorczyk Mátyás

Az előadás témája: Vasúti konfliktuskezelés optimalizálása adiabatikus kvantumszámítógéppel

Az előadás időpontja: 2021. szeptember 21., 10 óra

Helyszín: videokonferencia, a video linkje: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace423c05cd1543ab9f9905886590ad69%40thread.tacv2/1631698351359?context=%7b%22Tid%22%3a%224d7ddeef-14ff-4911-8c11-401c69384d77%22%2c%22Oid%22%3a%22969d2d4a-5ba8-43f1-bd69-93f0998b025f%22%7d

Összefoglaló:

A vasúti konfliktuskezelés célja, hogy a vasúthálózat egy részén valamely zavar hatására kialakult megváltozott forgalmi helyzetet kezeljük úgy, hogy a késések nemkívánatos következményeit minimalizáljuk. Az eredeti, megvalósíthatatlanná vált menetrendhez képest rövid idő alatt újra kell tervezni a vonatközlekedést. Ez a job-shop típusú ütemezési feladat NP-nehéz, és kiterjedt irodalma van. A bemutatott munkánkban elsőként használtunk kvantum annealert ennek a problémának a megoldására. A sziléziai vasútról (Lengyelország) származó valós feladatokat oldottunk meg a D-Wave kvantumszámítógép (annealer) segítségével, az előadásban ennek eredményeit és tapasztalatait diszkutálom.