Dátum

Előadó: Lászlóffy András (Wigner FK, BME)

Az előadás témája: Atomi méretű mágneses nanorészecskék vizsgálata első elvű számításokon alapuló spinmodellekkel (PhD házivédés)

Az előadás időpontja: 2021. szeptember 7., 10 óra

Helyszín: videokonferencia, a video linkje: https://wigner-hu.zoom.us/j/91559430505?pwd=Y04vM3FsbE1wQkRpdHFOdVJmdFp… Meeting ID: 915 5943 0505 Passcode: 132966

Összefoglaló:

"Doktori munkám során atomi méretű mágneses nanorészecskék elméleti vizsgálatával foglalkoztam. A kutatási téma aktualitását a nanomágneses-szupravezető heteroszerkezetekre vonatkozó kísérletek, illetve a magasabb rendű spin-spin kölcsönhatásokkal kapcsolatos fokozott érdeklődés adja. Kidolgoztam egy Green-függvényes perturbációs módszert (perturbation method, PM), amely lehetővé teszi magasabb rendű spinkölcsönhatások számolását. Munkámban három különböző típusú rendszerrel foglalkoztam. Megmutattam, hogy a Re(0001) felületére helyezett Fe láncok spinspirál alapállapotúak, aminek értelmezéséhez elengedhetetlen fontosságú magasabb rendű, királis spinkölcsönhatások bevezetése. Ezáltal összeegyeztethetővé tettem a spinmodell-számításokat a közvetlen, ab initio számításokkal. Külön figyelmet fordítottam az izotrop kétspin-kölcsönhatások analizálására Nb(110) felületére helyezett Mn és Fe dimerek, láncok esetében. Végül Au(111)-re helyezett Mn és Cr trimerekkel foglalkoztam, melyekre összevetettem a különböző módszerekkel számított spinmodell-paramétereket. A PM segítségével meghatároztam az izotrop négyspin-kölcsönhatásokat, és megmutattam, hogy az irodalomban bevezetett lokális spinmodell-paraméterek erős konfigurációfüggése a legalább negyedrendű kölcsönhatások következménye."