Thiering Gergő, az Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály Félvezető Nanoszerkezetek "Lendület" Kutatócsoportjának tagja elnyerte a Bárány Róbert Díjat.

A díjat az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek erkölcsi elismerésére és anyagi támogatására hozta létre.

Kutatási témájáról, mellyel a díjat kiérdemelte a következőket írta pályázatában: "A kvantumtechnológia és kvantuminformáció tudománya kiemelt kutatás-fejlesztési terület az EU-ban és az egész világon, amely új számítási és kommunikációs eszközök, illetve szenzorok kifejlesztéséhez vezethet. A kvantumbitek egyik lehetséges fizikai implementációja a paramágneses és optikailag is aktív ponthibák szilárdtestekben, melyek közül a gyémántbeli hibacentrumokat vizsgáltam meg atomi szintű számítógépes szimulációs eszközökkel. Kutatásaim célja ilyen gyémántbeli ponthibák fizikájának feltárása, szilárdtestalapú kvantumbit alternatívák keresése céljából."

A díjhoz ezúton is gratulálunk!