Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya Fizikai Fődíjat adományozott:

Balog Jánosnak, az MTA doktorának, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézete tudományos tanácsadójának az elméleti fizika számos területén elért nemzetközi szinten meghatározó eredményeiért, ezen belül az erős kölcsönhatáshoz kapcsolódó közelítő modellek egzakt megoldásaiért, integrálható modellekbeli vizsgálataiért, melyek elvezettek a maximálisan szimmetrikus négydimenziós mértékelmélet skáladimenzióinak és kvark-anti-kvark potenciáljának egzakt meghatározásához.

Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya Fizikai Díjat adományozott:

Szipőcs Róbert PhD-nak, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai Intézete tudományos főmunkatársának és az R&D Ultrafast Lasers Kft. ügyvezető igazgatójának, aki hosszú idő óta igen sikeresen ötvözi az alap- és alkalmazott kutatásokat, valamint a kísérleti fejlesztéseket. Nevéhez fűződik az új, speciális diszperziós tulajdonságokkal rendelkező ún. „csörpölt” dielektrikumtükrök előállítása. Az ultragyors lézerspektroszkópia, a nemlineáris 3D mikroszkópia, és az orvosi képalkotás területén több szabadalma van, és sikeres cégeket alapított. Az általa kifejlesztett high-tech kísérleti berendezéseket világszerte használják magas színvonalú alapkutatási intézményekben és az iparban.
 

Vankó György PhD-nak, a a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézete tudományos főmunkatársnak, aki megvalósította a nagyfelbontású keményröntgen-spektroszkópia szondaként való alkalmazását ultragyors folyamatok vizsgálatára, és ezzel sikerült feltárnia több alapvető funkcionális molekula működési mechanizmusának részleteit. A kísérleti módszerek kidolgozásában végzett úttörő munkája mellett a funkcionális molekulák dinamikájának elméleti leírásához is jelentősen hozzájárult.

 

Kollégáinknak ezúton is gratulálunk!

A díjakról további információkat az mta.hu oldalon olvashatnak.