Dátum

Előadó: Prof. David A. Keen (University of Oxford)

Előadás címe: Lokális komplexitás (leginkább) köbös kristályokban

Dátum: 2022. december 6., 14 óra

Helyszín: 1-es épület Tanácsterem, zoom:  https://wigner-hu.zoom.us/j/84166703534?pwd=TnRRTi9DbC8ybVN1ZWlIYlRGU25pQT09

 

Összefoglaló:

„A szilárdtestfizikusok mindig is kedvelték a köbös kristályokat, fogalmi egyszerűségük és szerkezeti gazdagságuk okán. Az első röntgendiffrakcióval meghatározott kristályszerkezet köbös volt, és még ma is kulcsszerepet játszanak a diffrakciós instrumentáció szempontjából. De mi történik, ha a szerkezet egyes részei helyi szinten eltérnek a köbös szimmetriától?  Hogyan tudjuk ezt a helyi komplexitást kísérletileg meghatározni, és - ami ugyanilyen fontos - adatainkat egyúttal kristálytanilag is koherens módon értelmezni?  E kérdéseket boncolgatja az előadás. Egy neutron- és röntgendiffrakción, valamint páreloszlásfüggvény('PDF')-módszereken alapuló elemzési módszert fogok felvázolni, amely alkalmas a helyi komplexitás jellemzőinek kinyerésére a hosszútávon rendezett kristályokban. Az előadás számos példát fog tartalmazni, beleértve a perovszkitok fázisátmeneteit, egyszerű jégszerkezeteket és más (lokálisan) rendezetlen, köbös szerkezetű anyagokat.”