Egy új tanulmány jelent meg a Physics World [1] című folyóiratban, egy olasz-magyar kutatócsoport munkájáról [2]. A tanulmányban, melynek egyik fontos szerzője kollégánk, Diósi Lajos, kritika alá veszik a fizikus Roger Penrose és az orvos Stuart Hameroff elméletét, mely a tudati elemi eseményeket az agyban lévő tubulin struktúrák hullámfüggvényének kollapszusaiból eredezteti.

A tanulmány szerzői az olaszországi INFN Gran Sasso földalatti laboratóriumban végzett
fotonszám méréseiket vetették össze a kollapszus dinamikai egyenleteiből származó jóslattal, és arra a következtetésre jutottak, hogy az agyban meglévő tubulinok elégtelenek a kívánt kollapszus kiváltására. Nem vetik el viszont annak a lehetőségét, hogy a kollapszus dinamikának lehet olyan paraméterezése, esetleg módosítása, ami a Penrose-Hameroff javasolta tudati kvantumos mechanizmust lehetővé teszi.

INFN

Az INFN Gran Sasso National Laboratory látképe (Forrás: INFN)

A Physics World a vezető szerző Catalina Curceanu (INFN) segítségével összefoglalja a tudat Penrose-Hameroff-féle kvantumelméletét és az ettől független fizikai elméletet a hullámfüggvény spontán kollapszusára. Ez utóbbinál említést tesz Roger Penrose és Diósi Lajos elméletének azonosságáról, illetve a meglévő különbségről is.

 


[1] Physics World (13 July, 2022) Quantum theory of consciousness put in doubt by underground experiment

[2] Physics of Life Reviews Volume 42, September 2022, Pages 8-14